Na Sajamu knjiga u Beogradu, dve nove knjige Senka Vlahović (2022)

"Banatska Venera i junak Dimitrij" (2020), "Antologija budućih snova: knjiga umetnika" (2021)