"Antologija budućih snova" Senke Vlahović na Godišnjoj izložbi Dizajn sekcije ULUPUDS-a u SKC-u

Knjiga „Antologija budućih snova” Senke Vlahović na Godišnjoj izložbi Dizajn sekcije ULUPUDS-a u Galeriji SKC-a, Beograd, novembar 2022.