Biennial of Illustrations Bratislava, BIB 2023


Biennial of Illustrations Bratislava, BIB 2023

On the picture: 
Senka Vlahović (Serbia), guest of honour, 
Nada Serafimović (Serbia), Children's Jury Award winner, 
mgr. Zuzana Liptáková (Slovakia), director of Bibiana, 
Vendi Vernić (Croatia), BIB Plaque winner, 
Jelena Pavićević (Serbia), symposium participant.

"Antologija budućih snova" Senke Vlahović na Godišnjoj izložbi Dizajn sekcije ULUPUDS-a u SKC-u

Knjiga „Antologija budućih snova” Senke Vlahović na Godišnjoj izložbi Dizajn sekcije ULUPUDS-a u Galeriji SKC-a, Beograd, novembar 2022.

 

Na Sajamu knjiga u Beogradu, dve nove knjige Senka Vlahović (2022)

"Banatska Venera i junak Dimitrij" (2020), "Antologija budućih snova: knjiga umetnika" (2021)


Ilustracije za pesmu "Carica Milica i Vladeta vojvoda"

Ilustracije za pesmu "Carica Milica i Vladeta vojvoda" nastale na poziv Marije Ristić, istoričarke umetnosti, povodom njene autorske izložbe: "Epska ilustracija: 100 godina od prvog izdanja knjige 'Srpske narodne junačke pesme (sa slikama)'“ održane u UK Parobrod u Beogradu novembra 2022. 


Carica Milica i Vladeta vojvoda

Pošetala carica Milica
ispod grada bijela Kruševca;
s kome šeću dvije mile kćeri:
Vukosava i lijepa Mara.
K njima jezdi Vladeta vojvoda
na doratu, na konju dobrome;
Vladeta je konja oznojio
i u b'jelu pjenu obukao.
Pita njega carica Milica:
"Oj, boga ti, kneževa vojvodo,
što si tako konja oznojio?
Ne ideš li sa polja Kosova?
Ne viđe'li čestitoga kneza,
gospodara i moga i tvoga?"
Al' besjedi Vladeta vojvoda:
"Oj, boga mi, carice Milice,
ta ja idem sa polja Kosova,
al' ne viđeh čestitoga kneza,
već ja viđeh kneževa zelenka,
ćeraju ga po Kosovu Turci,
a knez mislim da je poginuo".
Kad to začu carica Milica,
proli suze niz bijelo lice,
pak još pita Vladetu vojvodu:
"Još mi kaži, kneževa vojvodo,
kad si bio na Kosovu ravnu,
ne viđe li devet Jugovića
i desetog starog Jug-Bogdana?"
Al' besjedi Vladeta vojvoda:
"Ta ja prođoh kroz Kosovo ravno,
i ja viđeh devet Jugovića
i desetog starog Jug-Bogdana:
oni bjehu u pola Kosova,
krvave im ruke do ramena
i zeleni mači do balčaka,
ali su im malaksale ruke
sijekući po Kosovu Turke".
Još mu reče carica Milica:
"Stan', počekaj, kneževa vojvodo!
Ne viđe li još dva zeta moja:
Brankovića, Miloš-Obilića?"
Al' besjedi Vladeta vojvoda:
"Ta ja prođoh kroz Kosovo ravno,
i ja viđeh Miloš-Obilića:
on stajaše u polju Kosovu,
na bojno se koplje naslonio,
bojno mu se koplje prelomilo,
pak na njega Turci navališe,
dosad mislim da je poginuo;
al' ne viđeh Vuka Brankovića,
ne viđeh ga, ne vid'lo ga sunce!
On izdade čestitoga kneza,
gospodara i moga i tvoga".

Ilustracije Senke Vlahović na izložbi "Epska ilustracija“ Marije Ristić

Ilustracije za pesmu "Carica Milica i Vladeta vojvoda" nastale na poziv Marije Ristić, istoričarke umetnosti, povodom njene autorske izložbe: "Epska ilustracija: 100 godina od prvog izdanja knjige 'Srpske narodne junačke pesme (sa slikama)'“ održane u UK Parobrod u Beogradu novembra 2022.

"Kao omaž umetnicima koji su doprineli dignitetu ilustracije tokom prvih decenija dvadesetog veka, istaknuti savremeni ilustratori podržali su ovaj jubilej ilustrovanjem pesama koje su u izdanju 1922. ostale bez ilustracija": Jana Adamović, Iva Atoski, Siniša Banović, Senka Vlahović, Aleksa Gajić, R. M. Gera, Borivoje Grbić, Selena Danilović, Kosta Milovanović, Sabahudin Muranović, Dušan Pavlić, Jovan Ukropina.


„Srpske narodne junačke pesme (sa slikama)“ su pre tačno sto ilustrovali naši čuveni umetnici tog doba: Paja Jovanović (1859 - 1957), Uroš Predić (1858 - 1953), Ljubo Babić (1890 - 1974), Vladimir Becić (1886 - 1954), Josif Lalić (1867 - 1953), Nadežda Petrović (1873 - 1915), Borivoje Radenković (1871 - 1952), Hinko Smrekar (1863 - 1942), Branko Popović (1882 - 1944), Dragomir Glišić (1872 - 1957) i Saša Šantel (1886 - 1945).


Senka Vlahović kod svojih radova na izložbi

Marija Ristić i Senka Vlahović


 


Carica Milica i Vladeta vojvoda

Pošetala carica Milica
ispod grada bijela Kruševca;
s kome šeću dvije mile kćeri:
Vukosava i lijepa Mara.
K njima jezdi Vladeta vojvoda
na doratu, na konju dobrome;
Vladeta je konja oznojio
i u b'jelu pjenu obukao.
Pita njega carica Milica:
"Oj, boga ti, kneževa vojvodo,
što si tako konja oznojio?
Ne ideš li sa polja Kosova?
Ne viđe'li čestitoga kneza,
gospodara i moga i tvoga?"
Al' besjedi Vladeta vojvoda:
"Oj, boga mi, carice Milice,
ta ja idem sa polja Kosova,
al' ne viđeh čestitoga kneza,
već ja viđeh kneževa zelenka,
ćeraju ga po Kosovu Turci,
a knez mislim da je poginuo".
Kad to začu carica Milica,
proli suze niz bijelo lice,
pak još pita Vladetu vojvodu:
"Još mi kaži, kneževa vojvodo,
kad si bio na Kosovu ravnu,
ne viđe li devet Jugovića
i desetog starog Jug-Bogdana?"
Al' besjedi Vladeta vojvoda:
"Ta ja prođoh kroz Kosovo ravno,
i ja viđeh devet Jugovića
i desetog starog Jug-Bogdana:
oni bjehu u pola Kosova,
krvave im ruke do ramena
i zeleni mači do balčaka,
ali su im malaksale ruke
sijekući po Kosovu Turke".
Još mu reče carica Milica:
"Stan', počekaj, kneževa vojvodo!
Ne viđe li još dva zeta moja:
Brankovića, Miloš-Obilića?"
Al' besjedi Vladeta vojvoda:
"Ta ja prođoh kroz Kosovo ravno,
i ja viđeh Miloš-Obilića:
on stajaše u polju Kosovu,
na bojno se koplje naslonio,
bojno mu se koplje prelomilo,
pak na njega Turci navališe,
dosad mislim da je poginuo;
al' ne viđeh Vuka Brankovića,
ne viđeh ga, ne vid'lo ga sunce!
On izdade čestitoga kneza,
gospodara i moga i tvoga".

Večerenje novosti

U okviru izložbe, održana je tribina o ženama u stripu i ilustraciji ,,Od Zidanja Skadra do rušenja stereotipa". Učestvovale su Jana Adamović, Danica Jevđović, Ana Milojković i Dragana Radanović. Tribinu je moderirala Marija Ristić, autorka izložbe, istoričar umetnosti. Na fotografiji ilustracije Senke Vlahović.

IZABRANA ZENITISTIČKA DELA, dizajn, prelom, i preređivanje knjiga: Senka Vlahović

Izdavači
BANATSKI KULTURNI CENTAR Novo Miloševo
KULTURNI CENTAR VOJVODINE „MILOŠ CRNJANSKI” Novi Sad

Priredili
Miloš Jocić, Radovan Vlahović, Senka Vlahović

Za izdavače
Radovan Vlahović, Nenad Šaponja

Uredništvo
Miloš Jocić, Simon Grabovac, Radovan Vlahović

Izdavački savet
Gojko Tešić, Sava Damjanov, Milan Micić

Saradnici
Andrea Beata Bicok, Dragana Bošković
Maša Vujnović, Zoran Đerić, Mladen Đuričić
Vasilije Milnović, Vladimir Petrović
Milana Poučki, Snežana Savkić, Nenad Stanojević
Nina Stokić, Viktor Škorić

***

IZABRANA ZENITISTIČKA DELA
1. kolo u 8 tomova

Ljubomir Micić
ANTIEVROPA

Ljubomir Micić, Ivan Gol, Boško Tokin
MANIFEST ZENITIZMA

Branko Ve Poljanski
77 SAMOUBICA

Ljubomir Micić
SPAS DUŠE

Ljubomir Micić
RITMI MOJIH SLUTNJA

Ljubomir Micić
ISTOČNI GREH

Ljubomir Micić
AEROPLAN BEZ MOTORA

Marijan Mikac
EFEKT NA DEFEKTU


Dela u ovoj ediciji stvarana su u skladu sa avangardom, zenitističkom poetikom koja je, između ostalog, zagovarala nestandardne tipografske intervencije i slobodna igranja jezikom, stilom, izrazom i gramatikom. Urednici izdanja su se trudili da u što većoj meri očuvaju izvorni izgled tekstova i njihov originalni, često destruktivni jezički izraz, kako bi današnji čitaoci imali prilike da se što neposrednije upoznaju sa lucidnom zenitističkom umetnošću. Međutim, zbog prilagođavanja savremenoj štampi, neka dela imaju delimično prilagođen gafičkim prelom, a zbog prilagođavanja savremenom jezičkom standardu nad tekstovima su vršene minimalne gramatičke intervencije.

Reč urednika

kutija

forzec

nahzec