Ilustracije Senke Vlahović na izložbi "Epska ilustracija“ Marije Ristić

Ilustracije za pesmu "Carica Milica i Vladeta vojvoda" nastale na poziv Marije Ristić, istoričarke umetnosti, povodom njene autorske izložbe: "Epska ilustracija: 100 godina od prvog izdanja knjige 'Srpske narodne junačke pesme (sa slikama)'“ održane u UK Parobrod u Beogradu novembra 2022.

"Kao omaž umetnicima koji su doprineli dignitetu ilustracije tokom prvih decenija dvadesetog veka, istaknuti savremeni ilustratori podržali su ovaj jubilej ilustrovanjem pesama koje su u izdanju 1922. ostale bez ilustracija": Jana Adamović, Iva Atoski, Siniša Banović, Senka Vlahović, Aleksa Gajić, R. M. Gera, Borivoje Grbić, Selena Danilović, Kosta Milovanović, Sabahudin Muranović, Dušan Pavlić, Jovan Ukropina.


„Srpske narodne junačke pesme (sa slikama)“ su pre tačno sto ilustrovali naši čuveni umetnici tog doba: Paja Jovanović (1859 - 1957), Uroš Predić (1858 - 1953), Ljubo Babić (1890 - 1974), Vladimir Becić (1886 - 1954), Josif Lalić (1867 - 1953), Nadežda Petrović (1873 - 1915), Borivoje Radenković (1871 - 1952), Hinko Smrekar (1863 - 1942), Branko Popović (1882 - 1944), Dragomir Glišić (1872 - 1957) i Saša Šantel (1886 - 1945).


Senka Vlahović kod svojih radova na izložbi

Marija Ristić i Senka Vlahović


 


Carica Milica i Vladeta vojvoda

Pošetala carica Milica
ispod grada bijela Kruševca;
s kome šeću dvije mile kćeri:
Vukosava i lijepa Mara.
K njima jezdi Vladeta vojvoda
na doratu, na konju dobrome;
Vladeta je konja oznojio
i u b'jelu pjenu obukao.
Pita njega carica Milica:
"Oj, boga ti, kneževa vojvodo,
što si tako konja oznojio?
Ne ideš li sa polja Kosova?
Ne viđe'li čestitoga kneza,
gospodara i moga i tvoga?"
Al' besjedi Vladeta vojvoda:
"Oj, boga mi, carice Milice,
ta ja idem sa polja Kosova,
al' ne viđeh čestitoga kneza,
već ja viđeh kneževa zelenka,
ćeraju ga po Kosovu Turci,
a knez mislim da je poginuo".
Kad to začu carica Milica,
proli suze niz bijelo lice,
pak još pita Vladetu vojvodu:
"Još mi kaži, kneževa vojvodo,
kad si bio na Kosovu ravnu,
ne viđe li devet Jugovića
i desetog starog Jug-Bogdana?"
Al' besjedi Vladeta vojvoda:
"Ta ja prođoh kroz Kosovo ravno,
i ja viđeh devet Jugovića
i desetog starog Jug-Bogdana:
oni bjehu u pola Kosova,
krvave im ruke do ramena
i zeleni mači do balčaka,
ali su im malaksale ruke
sijekući po Kosovu Turke".
Još mu reče carica Milica:
"Stan', počekaj, kneževa vojvodo!
Ne viđe li još dva zeta moja:
Brankovića, Miloš-Obilića?"
Al' besjedi Vladeta vojvoda:
"Ta ja prođoh kroz Kosovo ravno,
i ja viđeh Miloš-Obilića:
on stajaše u polju Kosovu,
na bojno se koplje naslonio,
bojno mu se koplje prelomilo,
pak na njega Turci navališe,
dosad mislim da je poginuo;
al' ne viđeh Vuka Brankovića,
ne viđeh ga, ne vid'lo ga sunce!
On izdade čestitoga kneza,
gospodara i moga i tvoga".

Večerenje novosti

U okviru izložbe, održana je tribina o ženama u stripu i ilustraciji ,,Od Zidanja Skadra do rušenja stereotipa". Učestvovale su Jana Adamović, Danica Jevđović, Ana Milojković i Dragana Radanović. Tribinu je moderirala Marija Ristić, autorka izložbe, istoričar umetnosti. Na fotografiji ilustracije Senke Vlahović.