IZABRANA ZENITISTIČKA DELA, dizajn, prelom, i preređivanje knjiga: Senka Vlahović

Izdavači
BANATSKI KULTURNI CENTAR Novo Miloševo
KULTURNI CENTAR VOJVODINE „MILOŠ CRNJANSKI” Novi Sad

Priredili
Miloš Jocić, Radovan Vlahović, Senka Vlahović

Za izdavače
Radovan Vlahović, Nenad Šaponja

Uredništvo
Miloš Jocić, Simon Grabovac, Radovan Vlahović

Izdavački savet
Gojko Tešić, Sava Damjanov, Milan Micić

Saradnici
Andrea Beata Bicok, Dragana Bošković
Maša Vujnović, Zoran Đerić, Mladen Đuričić
Vasilije Milnović, Vladimir Petrović
Milana Poučki, Snežana Savkić, Nenad Stanojević
Nina Stokić, Viktor Škorić

***

IZABRANA ZENITISTIČKA DELA
1. kolo u 8 tomova

Ljubomir Micić
ANTIEVROPA

Ljubomir Micić, Ivan Gol, Boško Tokin
MANIFEST ZENITIZMA

Branko Ve Poljanski
77 SAMOUBICA

Ljubomir Micić
SPAS DUŠE

Ljubomir Micić
RITMI MOJIH SLUTNJA

Ljubomir Micić
ISTOČNI GREH

Ljubomir Micić
AEROPLAN BEZ MOTORA

Marijan Mikac
EFEKT NA DEFEKTU


Dela u ovoj ediciji stvarana su u skladu sa avangardom, zenitističkom poetikom koja je, između ostalog, zagovarala nestandardne tipografske intervencije i slobodna igranja jezikom, stilom, izrazom i gramatikom. Urednici izdanja su se trudili da u što većoj meri očuvaju izvorni izgled tekstova i njihov originalni, često destruktivni jezički izraz, kako bi današnji čitaoci imali prilike da se što neposrednije upoznaju sa lucidnom zenitističkom umetnošću. Međutim, zbog prilagođavanja savremenoj štampi, neka dela imaju delimično prilagođen gafičkim prelom, a zbog prilagođavanja savremenom jezičkom standardu nad tekstovima su vršene minimalne gramatičke intervencije.

Reč urednika

kutija

forzec

nahzec