Đorđe Kadijević: ZA SEBE I DRUGE

Povodom izložbe slika i crteža Senke Vlahović u Galeriji-biblioteci "Isidora Sekulić" u Beogradu 2002. godine


Oni koji ulaze u svet umetnosti zaslužuju dobrodošlicu, a neki od njih i više... Među takvima je i Senka Vlahović, slikar iz Novog Miloševa. Kada dvehiljadetreće postane punoletna, ona će imati «veću» umetničku nego životnu biografiju. Za njom će biti nekoliko samostalnih izložbi u velikim gradovima i renomiranim galerijama i učešća na likovnim kolonijama. Biće tu i javnih priznanja i lepih reči kritike, pa i onoga što je najvažnije, srećnih susreta sa umetničkom publikom.

Čemu Vlahovićeva duguje za svoje tako rane, prve uspe­he? Njena najbolja osobina je što kao slikar ne po­kušava da bude nešto drugo od onoga što jeste, što ne ra­di ne­što više od onoga što može. Zadovoljava se «malim» te­hnikama crteža I akvarela. Ne poteže velike teme. Crta i sli­ka doslovno «ono što (se) vidi». To čini na spontan način, jedinstveno i začuđujuće lako. Za Vlahovičevu ne postoji ona dilema između «šta» i «kako» koja toliko muči njene starije kolege.

A slikarska tema joj nije nimalo laka. Senka slika živa Ijudska bića...To su ponajčešće mlade devojke, njene ispisni­ce, dvoj­nice. Predstavljene su naizgled realistički «onakve kakve je­su». Aii, pažljiv posmatrač opaziće u njihovom izgle­du trag emotivnog, gotovo poetskog doživljaja. Ta poeti­čnost, me­đutim nije idilična. Na «portretima» Vlahovićeva ima svakoja­kih lica. Neka su ozbiljna, mirna, zamišljena, neka melanho­lična, neka vesela i šeretski nasmešena. Ima tu pra­vih «sveti­ca» čak i onih u monaškoj mantiji, ali ima i «grešnica» koje pu­še cigare...

Vlahovićeva ne pokazuje nameru da zaviruje u dušu svojih modela. Pa ipak njeni ženski likovi nose pečat osobi­te, poma­lo tajanstvene psihologije žensko biče. Sve njene lepotice kao da kriju u sebi neku tajnu, nešto čega, izgleda ni same nisu svesne.

Vlahovićeva ima svoj «stil» slikanja. Služi se širom če­tki­com koja pogoduje tehnici akvarela. Boju nanosi na površinu har­tije u lazurnim mrljama, sa vidnim tragom pokreta ruke. Bojenju prethodi ovlašan ali tačan crtež. Vlahovićeva zna da akvarelne trpi ispravke grešaka, i zato slika odlučno, koristeći stečeno znanje i uvežbanu sigurnost.

Da li se može prognozirati u kom pravcu će se razvijati umetnički talenat Senke Vlahović? Po onome što je do sada pokazala, ona će sva je prilika, ući u porodicu slikara slobo­dne figuracije, smera začetog devedesetih godina proteklog veka, čiji predstavnici su upravo mladi i najmlađi naši likovni umetnici. Vlahovićeva je bliska tim slikarima po tome što se ne povodi «za onim što je aktuelno» u svetu likovne umetno­sti, već radi prema ličnoj motivaciji, držeći se nepromovisa­­nog gesla, ono što je najvise za mene, to je najvise i za druge...