Vojvodić Zlatan: RANI RADOVI

Povodom izložbe slika i crteža Senke Vlahović u Galeriji Prometej u Kikindi 2002. godine


Vreme u kojem živimo i koje obeležavamo kreativnim na­po­rima je višestruko složeno. Jedna partikula savremenog ži­vota, likovno delo, kao da je odsjaj svih savremenih htenja i dilema. U žiži umetnosti prelama se sve ono što predstavlja najsuštastvenije konsekvence nemirne ljudske misli. Različiti sadržaji isto kao i različiti načini plastičkog uobličavanja, koji paralelno i nimalo kontraverzno razvijaju egzistenciju u ovom vremenu, koje zovemo našim, upravo su potvrde i neminovnog ukrštanja ideja. Njihovom međusobnom akcijom, koja dolazi niz različitih inspirativnih izvorišta, može se stvoriti i stvara se opšta i ukupna slika sveta. Stoga greše svi oni koji smatraju da postoje povlašćeni i zaboravljeni, ili manje vredni oblici umetničkog izražavanja.

Iako savremeni proračuni kažu da su ključevi celoku­pnog današnjeg likovnog dela zauvek zagubljeni, moramo verova­ti da postoji nada. Možda će to biti baš likovna pojava Sen­ke Vlahović, mlade autorke, koja poseduje sirovi talenat i izvanrednu sposobnost analitičkog likovnog rasuđivanja.

Ova izložba slika i crteža treba da prikaže kako to izgleda kada neko počinje druženje sa kistom i radi isključivo prema osećaju, bez upotrebe sređenog školskog znanja. Svi veliki umetnici su prvo bili mladi i talentovani i u tom smislu treba posmatrati Senkine radove.

Radovi na izložbi su rezultat dosledno sprovedenog kon­cep­ta posmatranja okoline, koji je odličan recept za likovno kom­ponovanje. Početak ove umetničke avanture nagovešten je likovnim formama podređenim emotivnom činu stvaranja. Radovi imaju elemente ekspresionističkog načina slikarskog mišljenja, sa izraženim dugim potezima i neprekinutom lini­jom. Svi suvišni detalji su odstranjeni tako da se može videti sa­mo kostur sadržaja, odnosno rešetka najbitnijih podataka. Bo­jeni akcenti su pretežno prigušeni, svečano tihi, tek ponegde naglašeni, da začine varljivu ravnotežu između stilizovanih položaja masa. Tematska okosnica vrlo neskriveno pokazuje, pored ostalog, autorkinu sklonost ka figurativnom slikarstvu.

Senka Vlahović je uporna i vredna, što je rezultiralo iskre­­nim delima visokog nadahnuća. Iako joj predstoji put do stvara­la­čke zrelosti, Senka već sad stvara i čini pomake, koji govore da će svoje delo i dalje usavršavati i unapređivati.