Ljubomir Kojić: U POTRAZI ZA SKLADOM DUŠE I TELA

Povodom izložbe fotografija "Anima" Senke Vlahović u galeriji Foto kino i video saveza Vojvodine u Novom Sadu 2007. godineDuša. Harmonija. Sklad duše i tela.

Večna težnja čoveka da se uzdigne do sklada u sebi.da izmiri duhovno i realno. Duhovno teži savršenstvu, savršen­stvu odnosa sa samim sobom, sa svetom koji nosimo u sebi u odnosu na svet koji nas okružuje.

Preispitivanjem sebe, ustvari osećamo iskonsku potre­bu da nađemo ravnotežu u sebi, da pobedi dobro nad zlom, belo nad crnim, svetlo nad tamom, da nađemo sklad između duhovnog i telesnog.

Posmatrajući plavu svetlost koja dolazi spolja, iz nekog drugog sveta, i osvetljava Ijudsko telo i delove laguma ra­zbijajući tamu, osećamo duhovnu smirenost i uzvišenost.

U lagumima se odvija borba između uspona i pada, između dobra i zla u čoveku. Negde u dubini, na kraju hodnika, svetlo, svetlo koje nas poziva i pruža nadu da imamo izlaz, da imamo svetlost, da imamo život, da imamo veru u sebe. Vera i nada su neizbrisivi u čoveku bez obzira na sukobe sa životom onakvim kakvim jeste, često surovim i nemilosrdnim.

Senkine fotografije nam otkrivaju njen unutrašnji svet, ali u isto vreme nam poručuju da preispitamo sebe u potrazi za skladom duše, u potrazi za harmonijom...