RTV, Arterija, 29.6.2020.

Prilog RTV-a o izložbi i knjizi 
„Banatska Venera i junak Dimitrij” Senke Vlahović