Na dan Mileninog rođenja - ilustracija za pesmu...
Uplašen od smrti

Uplašen od smrti
Jurim kroz stepu
I vijam
Sestrinu senku
Kao misao o tebi
Do beznađa
Milena
U huku
Prošli su dani
Meseci
Godine
Prošla je čitava večnost
Kroz moju tužnu dušu
Više se ničemu ne mogu
Radovati
Ništa mi nije važno
Ni bilje koje nalazim
Po planinama
Ni zveri koje lovim
Ni tatula koja me opija
Sve je to malo
Za glad
Što iz nutrine bije
Čekam
A nema te
Pećina
Domom beše mi
I kože presne
Sirove i smrdljive
Pokrivahu moju nagost
Naučio sam
Zmijama plaziti jezik
Šakalima
Odgovarati na zavijanje
A orlovi su se gnezdili
Na suvoj dafini
Pred mojom pećinom
Duša mi beše
Jednako postojana i mlada
Telo krepko i poslušno
A volja za tobom
Milena
Pred Boga bi


(Ilustracija i pesma su iz knjige "Večernji akt u devojačkoj sobi Lenke Dunđerski" Radovana Vlahovića, prvo idanje 2009. godine)