Book cover illustration / Ilustracija naslovne strane knjige („Zlatokosi i Barbel“)

Short stories book cover illustration, technique: digital collage
Illustration and design by: Senka Vlahović
Author of the book: Violeta Bjelogrlić
Title of the book: „Zlatokosi i Barbel“ („Zlatokosi and Barbel“)
Publisher: Banat Cultural Center, 2018.
− Tvoje čizme od crvene teleće kože su ostale kod mene kada si otišla ‒ rekao je. 
− I gde su sad? 
− Vise sa lustera u drugoj sobi. 
U tu drugu sobu nisam ušla. Došla sam juče popodne i dan smo proveli u ovoj prostoriji sa prozorom i krevetom. Ne znam ni koliko soba ima. 
Zacvokotala sam. Voda se ohladila. Izašla sam iz kade, i on me uvio u crveno karirano ćebe. Onda sam otišla u tu drugu sobu da vidim šta tamo ima. Čizme su se ljuljale zakačene za luster. Stajala sam i gledala kako se klate; malo, jedva se videlo, ali se klate. Ušao je tiho i stao mi iza leđa. Uplašio me kada je progovorio. 
− Nemoj stajati tako bosa. Prehladićeš se. 
− Zašto moje čizme vise s lustera? 
− Kad si otišla zakačio sam ih. Dok se ljuljaju i ti si živa. Postoji nada da ćeš se vratiti. 
− Kao u bajci − rekla sam, ne pominjući da je, dakle, postojala šansa i da ne budem živa, i da se ne vratim, i da je računao s tim. 
− Kao u bajci − ponovio je.

Violeta Bjelogrlić