Izložba "Golubice" Senke Vlahović na Sremčevim danima u Elemiru, 2009.

O slikama govorio Sava Stepanov, likovni kritičar.